Ti tusen orgasmer

Ti tusen orgasmer
1983—85
Oil on canvas
145 × 120 cm
CBS 118