Det er ingen garanti for fri ferdsel i universet

Det er ingen garanti for fri ferdsel i universet
1987
Oil on canvas
111 × 117 cm
CBS 111